Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Planering av byggnads- och anläggningsarbete

Alla arbeten som behövs för att uppföra, underhålla och riva en byggnad eller en anläggning omfattas av föreskrifterna om Byggnads- och anläggningsarbete. Om man på ett fast driftställe uppför en ny byggnad eller t.ex. utför underhåll på en befintlig byggnad blir byggverksamheten en tillfällig byggarbetsplats på det fasta driftsstället. Den här checklistan är lämplig att använda av arbetsledaren tillsammans med den som ska utföra ett arbete på en tillfällig arbetsplats.