Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Kemiska risker

En kemisk riskkälla är ett eller flera kemiska ämnen som tillsammans kan medföra ohälsa eller olycksfall. Den här checklistan är lämplig att användas vid skyddsronden av chef och skyddsombud tillsammans i syfte att minska riskerna på grund av kemiska riskkällor.