Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Mobila arbetsplattformar

Med mobila arbetsplattformar avses maskindrivna lyftanordningar avsedda för lyft av arbetstagare, som t.ex. skylift. Den här checklistan är lämplig att användavid skyddsronden av chef och skyddsombud tillsammans i syfte att minska riskerna vid arbete med mobila arbetsplattformar.