Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Kött, chark och delikatess

Checklistan är lämplig att använda för att undersöka och minska riskerna vid kött-, chark- och delikatessavdelningen. Checklistan kan användas vid skyddsronden av chef och skyddsombud tillsammans.