Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Butikssäkerhet

Checklistan innehåller frågor om hur skyddet mot rån har utformats i verksamheter med kontanthantering, som till exempel butiker. Den är lämplig att användas av ansvarig chef och skyddsombud vid skyddsrond. Mer information om hur checklistorna kan användas finns på prevent.se/checklistor under fliken ”Jobba med checklistorna”.