Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Repetitivt, starkt styrt eller bundet arbete

Checklistan är lämplig att användas för att undersöka om arbetstagarna utför upprepat, ensidigt arbete som kan vara hälsofarligt eller onödigt tröttande. Den är lämplig att använda vid skyddsronden av ansvarig chef och skyddsombud.