Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Manuella lyft, skjuta och dra tung last

Checklistan är lämplig att användas vid skyddsronden i syfte att minska riskerna för belastningsbesvär vid tyngre kroppsarbete. Den innefattar arbetsuppgifter som att lyfta, bära skjuta och dra tyngre last.