Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Arbetsställningar och arbetsrörelser

Checklistan är lämplig att användas för att undersöka om arbetstagarna utför arbete med arbetsställningar och arbetsrörelser som kan vara hälsofarligt eller onödigt tröttande. Den kan användas vid skyddsronden av ansvarig chef och skyddsombud.