Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Inför rätt IT - Utvärdering av IT-system och gränssnitt

Heuristisk utvärdering är en metod för att utvärdera användbarheten i digitalt system. Utvärderingen ger råd och riktlinjer för att identifiera brister som behöver åtgärdas. Utvärderingen genomförs av en användbarhetsexpert tillsammans med användare. För mer information och tips, klicka på ”i”-symbolen till höger.