Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Inför rätt IT - Kravställning

Både vid egenutveckling och upphandling av IT-system behöver man ställa krav på systemet och utvecklaren / leverantören. Målgrupp: IT-avdelning och ansvariga beställare. För mer information och tips, klicka på ”i”-symbolen till höger.