Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Inför rätt IT - Införande

Checklista för delprocessen Organisatoriskt införande av IT-system. Med organisatoriskt införande menas verksamhetsmässiga aspekter (i motsats till rent tekniska aspekter). På engelska skiljer man mellan implementation och deployment, där deployment står för frågor om arbetsorganisation, arbetsprocesser, arbetsuppgifter, kompetenser, utbildning, användarstöd etc. För mer information och tips, klicka på ”i”-symbolen till höger.