Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Inför rätt IT - Nulägesanalys och förstudie

Nulägesanalys och förstudie, som underlag för kravspecifikation. Vid utveckling eller upphandling behöver man först bestämma vilka uppgifter IT-systemet ska lösa, vilka användarna är, vilken miljö systemet ska användas i och vilken hård- och mjukvara som behövs. Detta bildar sedan underlag för den kravspecifikation som ska tas fram. För mer information och tips, klicka på ”i”-symbolen till höger.