Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Inför rätt IT - Ledningens ansvar

Checklista för delprocessen Ledningens ansvar för digitala arbetsmiljön. Med ledningen menas här den högsta ledningen inom en organisation, d.v.s. den eller de personer som har den roll och det ansvar som enligt Arbetsmiljölagen ligger på arbetsgivaren. Genomgång av frågor, svar och en analys av utfallet bör göras av flera personer i samverkan, till exempel ledningsgruppen tillsammans med skyddsombud eller arbetsmiljöombud. Den högst ansvariga i ledningen har ansvar för denna samverkan. För mer information och tips, klicka på ”i”-symbolen till höger.