Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Rån - förebyggande arbete

Checklistan innehåller frågor om hur skyddet mot rån har utformats i verksamheter med kontanthantering som till exempel butiker, restauranger med flera. Den är lämplig att användas av ansvarig chef och skyddsombud.