Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Lantbruk - Allmän

Checklistan består av denna allmänna del som består av två avsnitt: 1. Arbetsledning – frågor om organisation, rutiner, instruktioner, kunskaper / utbildning. 2. Arbetsplatsen – frågor om arbetsplatsens utformning, utrustning och säkerheten på arbetsplatsen. Det finns också en separat branschspecifik tredje del att komplettera med. Den checklistan innehåller frågor kring produktionsinriktning, och man kan välja mellan arbete med Nötkreatur, Grisar, Fjäderfän, Maskiner och Traktorer. Del 1 är avsedd att användas av chefen / arbetsledaren tillsammans med skyddsombudet för att riskbedöma verksamheten på ett organisatoriskt plan. Komplettera gärna med Prevents enkät Psykosocial arbetsmiljö. Del 2 är avsedd att ha som underlag vid en riskbedömning av arbetsplatsen. Om ni har kontorslokaler, komplettera gärna med Prevents checklista Kontor. Del 3 är avsedd att användas som underlag vid riskbedömning för specifik produktionsinriktning.