Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Hästnäringen

Checklistan används av ansvarig chef för undersökning av arbetsmiljön. Skyddsombudet ska medverka och anställda bör göras delaktiga vid såväl undersökningen som vid utformning och genomförandet av åtgärder.