Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Artificiell optisk strålning

Checklistan innehåller frågor om artificiell optisk strålning från till exempel smält metall eller svetsutrustning. Checklistan är lämplig att användas av ansvarig chef och skyddsombud vid en riktad skyddsrond eller av den som ska utföra arbetet.