Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Personalutrymmen

Checklistan innehåller frågor om personalutrymmen på fasta arbetsställen. Till personalutrymmen hör till exempel matsalar, fikarum, vilrum, omklädningsrum, duschar och toaletter. Checklistan är lämplig att användas av ansvarig chef och skyddsombud vid en riktad skyddsrond eller vid planering av nya lokaler.