Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Svetsverkstäder - Del 1 till 5

Chefen/arbetsledaren ska tillsammans med svetsaren använda checklistan vid planering och organisation av arbete i svetsverkstäder. Checklistan är också tänkt att vara ett stöd för chefen/arbetsledaren i samverkan med skyddsombudet i arbetet med framtagande av rutiner för ett säkrare arbete. Checklistan är uppdelad i fem kategorier: 1) Planering och organisation, 2) Godsmottagning och lager, 3) Svetshallen, 4) Farliga arbetsmoment och målning, 5) Slaggning, slipning och riktning.