Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Svetsverkstäder - 4. Farliga arbetsmoment och målning

Chefen/arbetsledaren ska tillsammans med svetsaren använda checklistan vid planering och organisation av arbete i svetsverkstäder. Checklistan är också tänkt att vara ett stöd för chefen/arbetsledaren i samverkan med skyddsombudet i arbetet med framtagande av rutiner för ett säkrare arbete.