Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Svets tillfälliga arbetsplatser - Del 1 till 7

Chefen/arbetsledaren ska tillsammans med svetsaren använda checklistan vid planering och organisation av arbete vid tillfälliga arbetsplatser. Checklistan är också tänkt att vara ett stöd för chefen/arbetsledaren i samverkan med skyddsombudet i arbetet med framtagande av rutiner för ett säkrare arbete. Checklistan är uppdelad i sju kategorier: 1) Arbetsledningen – planering och organisation, 2) För svetsaren – kontroll före arbetets start, 3) Arbetsplatsen – kontroll av utrustning och vad som är viktigt när man är ute på en arbetsplats, 4) Fungerande rutiner – företagets rutiner, 5) Svetsarnas kunskap om arbetsmiljö – kunskap om rutiner hur man arbetar säkert, 6) Utrustning och skyddsutrustning – instruktioner och verktyg, gasflaskor och kläder, 7) Kemiska produkter och transporter.