Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Maskiner - Inköp

Checklistan tar upp frågor om vad som är bra att tänka på redan innan inköpet av maskinen för en så riskfri användning som möjligt.