Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Allmän skyddsrond - Tillverkning

Checklistan innehåller frågor om hur lokaler och maskiner med mera är utformade i någon typ av varuproducerande verksamhet. Den inleds med några allmänna ämnesområden och fortsätter med några typiska riskområden och utrymmen. Checklistan är lämplig att användas av ansvarig chef och skyddsombud vid en övergripande skyddsrond. Vid mer riktade skyddsronder hänvisar vi till våra fördjupande ämneschecklistor.