Hoppa till huvudinnehållet

Arbetsmiljö inom städbranschen

Här hittar du en checklista för undersöka risker i arbetet och webbplatsen Allt om städ med filmer som visar bra städteknik.

Ont i nacke, axlar och armar är ett vanligt problem för städare. Många har också ont i handleder, rygg, ben och knän. Även eksem förekommer bland städare. Ofta beror eksemen på våtarbete.

Checklista för undersöka risker

Här finns en checklista som är bra att använda när man vill gå igenom olika delar av arbetet för att se var det finns risker och vad som behöver åtgärdas. Sådant som arbetsteknik, städmetoder, redskap, rengörningsmedel och olika moment inom städningen tas upp.

Allt om städ

Allt om städ

Webbplatsen innehåller allt från upphandlingsregler till filmer som visar bästa städteknikerna.

Till webbverktyget

Kostnadsfritt

Kom igång med arbetsmiljöarbetet

Det som kallas systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, går i stora drag ut på att upptäcka och bedöma risker i arbetsmiljön, åtgärda dem och sedan se till att åtgärderna fungerar. Prevent har checklistor, mallar och exempel som stöttar i arbetsmiljöarbetet. 

Tips på mer information

Arbetsmiljö för hotellstädare

Hitta på sidan

Lär dig grunderna i arbetsmiljö

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljö, desto lättare är det att förbättra den. Vår mest efterfrågade utbildning är Bättre arbetsmiljö – BAM. Allra störst nytta får ni om chef och skyddsombud går utbildningen tillsammans.

Boka BAM!

Undersök trivseln med osa-enkäten

Använd OSA-enkäten för att ta reda på hur de anställda mår. Enkäten innehåller frågor om bland annat arbetsbelastning, ledarskap, återhämtning och kränkande särbehandling. Den tar omkring tio minuter att besvara och är anonym. När alla har svarat börjar det gemensamma arbetet med att förbättra den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Till OSA-enkäten