Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Arbetsmiljö inom städbranschen

Arbetsmiljöverkets statistik visar att ungefär varannan städare har ont i nacke, axlar och armar varje vecka. Många har också ont i handleder, rygg, ben och knän. Även eksem förekommer bland städare. Ofta beror eksemen på våtarbete.

Här finns en checklista som är bra att använda när man vill gå igenom olika delar av arbetet för att se var det finns risker och vad som behöver åtgärdas. Sådant som arbetsteknik, städmetoder, redskap, rengörningsmedel och olika moment inom städningen tas upp.

Allt om städ 

På webbplatsen Allt om städ finns information som underlättar städarbetet. Den innehåller bland annat filmer som visar bra städmetoder. Här finns också bra information för den som ska upphandla städtjänster.

Arbetsmiljöarbete

Att regelbundet jobba med förbättringar i arbetsmiljön är inte bara ett lagkrav utan ger framför allt effektivare verksamhet och friskare anställda. Det som kallas systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) går i stora drag ut på att upptäcka och bedöma risker i arbetsmiljön, åtgärda dem och sedan se till att åtgärderna fungerar. Det handlar inte bara om den fysiska arbetsmiljön, utan även om sådant som stress, konflikter, trivsel och ledarskap.

Öka kunskaperna

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljöfrågor, desto lättare är det att förbättra arbetsmiljön. En allmän utbildning om arbetsmiljö ger den bästa grunden. Allra störst nytta får företaget om chef och skyddsombud går den tillsammans. Prevent erbjuder flera utbildningar, av vilka Bättre arbetsmiljö – BAM är den mest efterfrågade.

Artiklar från Arbetsliv