Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Utmana IT-specialisten

Idag krävs en strategi för att attrahera IT-kompetens. Utvecklande arbetsuppgifter är en avgörande faktor, enligt IT-specialister själva.

På bara några år har IT gått från att vara en stödfunktion till att bli affärskritiskt. Efterfrågan på IT-kompetens har ökat dramatiskt, och företag behöver idag kunna erbjuda en utvecklande arbetsmiljö för att attrahera och behålla rätt personal.

– Digitaliseringen har gjort IT till en möjliggörare för att skapa nya affärsmöjligheter. IT-specialister behöver därför involveras i hela affären för att kunna skapa affärs- och verksamhetsnytta. Att till exempel involvera IT-chefen i ledningsgruppen är en nyckel för att ta vara på möjligheterna, säger Torgny Södrin, Rekryteringskonsult och affärscoach, IDG Rekrytering och ledarskap.

IDG genomförde nyligen en undersökning med IT-specialister om trivsel på arbetet. På frågan "Vilken är den största anledningen till att du skulle vilja stanna kvar i din nuvarande arbetsplats om 1 år?” svarade majoriteten ”utvecklande arbetsuppgifter”.

– En IT-specialist vill inte administrera ett gammalt IT-system i en källarlokal. De vill ta fram lösningar som de ser skapar verksamhetsnytta direkt. I digitaliseringens spår bör därför de här IT-specialisterna involveras i strategiska beslut för att kunna ge direkt feedback. Det sparar både tid och pengar, säger Torgny. 

Möjligheten att få jobba med de senaste teknikerna och att ha bra kollegor att lära sig av och arbeta tillsammans med är också viktiga trivselfaktorer, menar Torgny.

– Företag som Spotify har så klart stor attraktionskraft bland IT-specialister, men även mindre företag är intressanta om de har en tydlig vision och vågar tänka framåt. Att prata om var man som företag vill befinna sig om några år är också ett bra sätt att visa på den resa man kan erbjuda någon att vara med på, säger Torgny.

Att branda sitt företag blir viktigare, till stor del för att nå yngre talanger som inte bara väljer jobb utifrån lön. Idag vill allt fler jobba på ett företag som delar ens värderingar och där man kan vara med och påverka.

– IT är en nyckelkompetens idag, och ett IT-team behöver förstå helheten för att stötta verksamheten. För att behålla och bygga teamet behöver ledningen säkerställa att de blir utmanade, känner sig hörda och får testa sina vingar, avslutar Torgny.