Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Så får de mer motiverade medarbetare

Att träning ger piggare, mer motiverade medarbetare är knappast nytt. Hos Meridium har man gått längre. Utan styrande chefer, med transparenta löner och gemensamma aktiviteter har bolaget skapat en arbetsmiljö som ger gyllene avtryck i såväl hälsa och motivation som resultaträkningen.

Deras arbetsmiljö ser ut som en ännu icke realiserad vision. En tanke, kanske en dröm för somliga. Och kanske en omöjlighet för andra. Men för den digitala byrån Meridium, med cirka 60 anställda, är det här i högsta grad en verklighet: nästan alla vet vad alla tjänar, cheferna är på väg bort och ersätts med coacher, barnfamiljer får hjälp med städning för att frigöra fritid, man tränar tillsammans både fysiskt och mentalt, de anställda sponsras i projekt på temat socialt ansvar – som inte alls har med jobbet att göra.

Mats Lindblom är vd och mannen som startade förändringsresan mot en arbetsmiljö som ger mer engagerade medarbetare, gör det roligare att gå till jobbet och inte minst resulterar i högre omsättning och lönsamhet. Efter att själv ha börjat träna – han har bland annat en Ironman i bagaget – och sett effekterna av det i form av mer energi och ökad motivation kontaktade han Friskis och Svettis för ett samarbete.

– De hjälper oss med gruppträningar sedan tre år och bara att göra det har betytt mycket för sammanhållningen. Man lär känna varandra rätt bra när man svettas tillsammans, säger han.

Men det var som sagt bara början. Nu är en av de övergripande drivkrafterna en strävan att få bort alla barriärer mellan medarbetarna, alla källor till konflikter. Det är skälet till att alla löner ska vara transparenta.

– För att minska riskerna för konflikter och stärka relationer mellan människor måste man våga vara öppen, till och med kring en sådan personlig sak som lönen. Idag har 75 procent av de anställda publicerat sin lön på intranätet och allt fler gör det. Men det är förstås frivilligt, säger han.

Av samma skäl förändrar Mats Lindblom chefskapet. I praktiken ska alla beslut tas av arbetsgrupperna i företaget, vilket dels innebär att all konflikthantering sker på gruppnivå och dels att företaget faktiskt kan anpassa sig snabbare till förändringar i marknaden.

– Vi utgår mycket från Teal-konceptet, som handlar om att vi ska ha en hög grad av självstyre i organisationen och också lägger stor vikt vid vilket mål företaget har som helhet. Det ökar motivationen och skapar en djupare mening hos medarbetarna, säger han.

Men Meridium är inte på långa vägar framme vid målet. I skrivande stund planerar de ett nytt, aktivitetsbaserat kontor. Utan fasta arbetsplatser och med olika typer av miljöer som medarbetarna väljer utifrån den uppgift de håller på med för tillfället.

– Det ska inte kännas som att man kommer till jobbet. Det ska vara en mer hemlik miljö. 

Vad har varit svårast i omställningen?

– Att få till ledstjärnan, vart bolaget är på väg. Det är en utmaning eftersom drivkrafterna hos individerna varierar. Men den är avgörande för hur våra medarbetare trivs, motiveras och mår på jobbet, säger Mats.