Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Lagom stress ger bäst resultat

Som chef går det att aktivt främja hälsa och förebygga skadlig stress bland de anställda – och omvandla stressen till något positivt.

Många förknippar ordet stress med oro, utmattning och sjukdomar. Men stress kan ha såväl negativa som positiva konsekvenser. Egentligen är det ett tillstånd vars funktion är att öka våra förutsättningar för att överleva.

Dan Hasson

– Att stressa på rätt sätt ger oss i stället hälsa, energi och livslust. Humor och motion är två mer ändamålsenliga former av stress, säger Dan Hasson, forskare och docent i folkhälsovetenskap.

Humor och motion aktiverar samma sorts reaktioner i kroppen som andra former av stress. Blodet omfördelas till musklerna, ämnesomsättningen ökar, man blir torr i munnen och börjar svettas. En lagom stor och regelbundet återkommande dos stress varvad med adekvat återhämtning ger ett mer välfungerande immunförsvar och ökar prestationsförmågan och välbefinnandet.

Men om vi stressar under en längre tid och inte får tillräckligt med återhämtning ökar risken för att vi drabbas av stressrelaterade sjukdomar. I värsta fall kan intensiva stresstillstånd få livshotande konsekvenser, till exempel stroke, hjärtinfarkt och astmaanfall.

Chefer kan se varningstecken som tyder på att anställda riskerar att drabbas av skadlig stress. Ett hypotetiskt sätt att skilja mellan en tillfälligt utsliten medarbetare och en som har ökad risk för stressrelaterad sjukdom är att erbjuda dem en veckas omedelbar semester utöver den vanliga semestern.

– De som är på väg att bli utbrända svarar förmodligen något i stil med: ”Nej tack, om jag går på semester kommer hela företaget rasa samman.”

Det finns åtgärder som chefer kan vidta för att minska risken för att anställda går in i väggen.  

– Det viktigaste är att de stressade medarbetarna får möjlighet att varva ned och återhämta sig, gärna under dagen men också efter intensiva perioder, säger Dan Hasson. En åtgärd kan vara att variera deras arbetsuppgifter. Tydliga mål kan också underlätta för medarbetare att fokusera på rätt saker på rätt sätt och på så vis öka effektivitet och välbefinnande.