Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Flexibelt arbete behöver gränssättning

Flexibelt arbete innebär stora fördelar, men kan också skapa stress som påverkar hälsan.

Det blir allt vanligare att anställda på företag och organisationer själva får styra över när, var och hur de utför sina arbetsuppgifter. Den viktigaste drivkraften är den nya tekniken och möjligheterna till mobil uppkoppling. Trenden förstärks av de krav på effektivitet som en global och snabbt föränderlig omvärld ställer på företagen.

– Å ena sidan klarar många av och trivs med att arbeta gränslöst. Å andra sidan innebär gränslöst arbete ofta att stressen ökar, säger Christin Mellner, arbetslivs- och stressforskare vid Stockholms universitet.

Fördelarna med flexibelt arbete är många. Produktiviteten kan öka. Medarbetarna kan styra sin egen arbetstid. De sparar tid på att slippa pendla till och från kontoret.

– Jag har inte träffat någon som vill gå tillbaka till det traditionella sättet att arbeta. För många, inte minst småbarnsföräldrar, är flexibelt arbete förutsättningen för att de ska kunna få ihop sina livspussel.

Men det är viktigt att sätta de gränser man behöver för att få en balans mellan arbete och privatliv, och tid till vila och återhämtning. Det är också viktigt att sätta upp mål och att vara strukturerad och effektiv när man planerar sin arbetsdag, menar Christin Mellner.

Enligt en omfattande webbenkät, som ingår i ett forskningsprojekt som Christin Mellner har lett, anser 74 procent av personer med gränslöst arbete att de lyckas sätta gränser mellan arbetet och privatlivet. De övriga 26 procenten klarar inte av gränssättningen lika bra.

Chefer kan tendera att uppmuntra anställda som har så kallad prestationsbaserad självkänsla att sträva efter att prestera maximalt. Men det är bättre om chefen hjälper medarbetarna att sätta gränser. Medarbetarna behöver stöd, tydliga mål och återkoppling.

– För att både företag och anställda ska vinna på flexibiliteten behöver arbetsorganisationen utformas så att alla medarbetares arbetsuppgifter kan utföras på ordinarie arbetstid, säger Christin Mellner.

Tips för att lyckas som chef  

  • Hjälp medarbetaren att sätta gränser 
  • Ha tydliga mål
  • Ge återkoppling 
  • Gör det möjligt att utföra arbetet på ordinarie arbetstid
  • Undvik att mejla medarbetare utanför ordinarie arbetstid och undvik att ställa krav och förväntningar på att de ska vara tillgängliga då.
  • Kom ihåg att det, utöver arbetsbelastning, även handlar om organisationskultur kring arbetstid och tillgänglighet och det är du som chef som sätter normen.