Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Arbetsglädje ökar lönsamheten

Genom att prioritera arbetsglädje på företaget kan du minska sjukfrånvaron och öka lönsamheten. Docent Bosse Angelöw ger sina bästa tips.

Medarbetarna utgör stommen i företaget - de bygger upp verksamheten och leder företaget till framgång. Därför är deras trivsel och välbefinnande a och o. Men hur får du nöjda medarbetare och ett gott klimat på arbetsplatsen?

Bosse Angelöw

– Jag har myntat begreppet systematiskt arbetsglädjearbete. Det handlar främst om att prioritera upp arbetsglädje på agendan och att sedan arbeta aktivt med den, säger docent och socialpsykolog Bosse Angelöw som driver Nova Futura.

Hans forskning visar att arbetsglädje är en av de viktigaste förutsättningarna för att skapa en arbetsplats med bra resultat och friska anställda. Den utgör en buffert mot stress, och ger samtidigt medarbetarna kraft och energi att ta tag i saker och ting.

– Det som sker idag är att stressen och sjukfrånvaron ökar, samtidigt som arbetsglädjen sjunker. Det här hänger ihop. Trivs du inte på jobbet gör du heller inte ett bra jobb, och blir oftare sjuk. Det påverkar företagets effektivitet och lönsamhet negativt, säger Bosse Angelöw.

Tar du istället tag i problemet och prioriterar upp arbetsglädje på agendan kan du vända trenden.

– Det är inte ett arbete som kostar pengar, det är snarare fråga om en prioritering som är ekonomiskt lönsam för företaget, säger Bosse Angelöw.

Men även företag som inte har problem i dagsläget bör arbeta förebyggande med det här.

– Högsta ledningens uppgift är att initiera och skapa en struktur där de kontinuerligt följer upp arbetsglädjearbetet på jobbet, säger Bosse Angelöw.

Det kan handla om allt från att analysera verksamheten och se vilka bitar som fungerar och vilka som skapar att sämre arbetsklimat, och sedan skapa en åtgärdsplan utifrån detta. Dock är det viktigt att inte bara åtgärda det som är fel, utan även fortsätta förstärka och förbättra det som redan fungerar.

– Medan ledningen har ansvaret är det också upp till var och en att se över sin egen roll. När alla bidrar sker det underverk på jobbet, säger Bosse Angelöw.

Tips för att skapa arbetsglädje

  • Sätt upp på dagordningen att arbetsglädjen finns med vid möten och arbetsplatsträffar, så att ni ständigt har en dialog kring ämnet.
  • Fundera över vad du själv kan göra för att skapa mer arbetsglädje, detta gäller oavsett om du är chef eller medarbetare.
  • Gå inte från jobbet och fundera över allt det du inte hann med. Skriv istället ner tre bra saker som du gjort under dagen och ta med dig den tanken hem.