Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Webbutbildningen Säkert skogsarbete

 Logga in/Registrera dig

Säkert skogsarbete är en webbutbildning som handlar om säkerhet och arbetsmiljö i skogsbruket. Den knyter an till det systematiska arbetsmiljöarbete som alla arbetsplatser ska ha. Utbildningen är kostnadsfri.

Syfte med utbildningen

Efter avslutad utbildning ska chefer och medarbetare veta mer om:

  • riskbedömning
  • de specifika risker som finns i skogsbruket
  • vinsterna med ett systematiskt arbetsmiljöarbete. 

Målgrupp

Medarbetare, chefer och skyddsombud.

Omfattning

Vid start får deltagaren svara på ett antal frågor som gör att utbildningen anpassar sig efter deltagarens roll och kunskaper på de olika områdena. Därför kan det ta olika tid för olika användare att gå igenom utbildningen. För medarbetare tar det cirka 45–60 minuter att gå igenom utbildningen. Chefer och skyddsombud, som behöver djupare kunskaper om säkerhetsfrågorna, kan räkna med att det tar något längre tid.

I slutet av utbildningen gör deltagaren ett kunskapstest. När man fått godkänt på testet kan man skriva ut ett intyg på sina kunskaper.

Utbildningen är anpassad för att fungera på dator och läsplatta. Det går bra att avbryta utbildningen och komma tillbaka till samma ställe där man avbröt.

Utbildningen är kostnadsfri och framtagen i samarbete mellan SLA, GS-facket och Prevent.

Till utbildningen

Prevent erbjuder