Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Bilderböcker om säkerhet

Jobba säkert är en serie bilderböcker med illustrerade instruktioner som visar hur man arbetar säkert inom olika branscher. Böckerna är kostnadsfria och vänder sig till dem som inte har svenska som modersmål, till exempel säsongsanställda och nyanlända. De kan användas vid introduktion och lämpar sig också väl till yrkesutbildningar. Bilderböckerna finns både som pdf och som e-böcker.

Ladda ner som e-bok eller pdf

Jobba säkert i skogen

Jobba säkert i lantbruket

Jobba säkert inom trädgårdsanläggning och skötsel utemiljö

Jobba säkert inom trädgårdsodling 

Jobba säkert på golfbanan

Jobba säkert i måleribranschen 

Jobba säkert inom slakteri- och charkbranschen