Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Säkerhet i stallet – en kulturfråga

Agneta Dahllöf

Det är med gemensamma krafter en säker arbetsplats skapas. Som chef har man ett stort ansvar att visa att man sätter säkerheten främst. Då är chansen större att andra följer efter.

Tidiga morgnar, långa dagar och sena kvällar. När tröttheten eller stressen smyger sig på ökar risken för misstag. Precis som i många andra situationer hänger olyckorna i stallet ofta ihop med jakten på minuterna. Men det är det säkra arbetssättet som gäller. Att verksamhetsledarna lever som de lär är en nyckelfråga i en god säkerhetskultur.

– Jag påverkar stämningen väldigt mycket, inte så mycket vad jag säger utan snarare vad jag gör. Det är ett ansvar man har och ibland kan det kännas tungt. Men vi ledare kan inte ha regler för våra elever och sedan själva göra på ett annat sätt. Har man regler som är svåra att följa får man istället fundera på om de verkligen behövs. Reglerna ska vara få och enkla, tydliga, säger Agneta Dahllöf som är ridskolechef på Upplands-Bro ridskola.

I begreppet säkerhetskultur ryms den inte alltid så greppbara kulturen på arbetsplatsen som präglas av värderingar och attityder.

– Är det tydligt på en arbetsplats att säkerhet prioriteras, så påverkar det viljan att välja ett säkrare arbetssätt, säger Malin Strömberg som är projektledare för Prevents bok Trygga hästjobb.

Hon menar att det är centralt att det finns en kultur som tillåter att alla tillbud som sker i verksamheten uppmärksammas och utan att någon utses till syndabock. Genom att ha rutiner för att dela med sig av misstagen och prata om hur man kunde ha gjort annorlunda minskar risken att något händer igen.

– Verksamheter som är duktiga på att lära sig av tillbuden undviker många olyckor, det visar all forskning, säger Malin Strömberg.

Text och bild: Jessica Ortiz

Tips för en god säkerhetskultur

• Ordning och reda. Att var sak har sin plats skapar en ordning på anläggningen som både påverkar säkerheten direkt och indirekt.

• Arbetsledare som agerar i enlighet med vad som sagts är en avgörande faktor.

• Bra rapporteringssystem för risker, tillbud och olyckor så att man kan dra nytta av erfarenheterna man får av tillbuden. Hur dokumenteras de och hur sker kunskapsöverföringen?

• Enkla arbetssätt, metoder, verktyg och skriftliga rutiner. Säkerställ att ni har regler och rutiner som går att följa och sätt en ära i att de följs.

• Arbetsmiljöarbetet ingår som en naturlig del av verksamheten. På vilket sätt lyfts arbetsmiljöfrågorna upp på er dagordning och i det dagliga arbetet? Hur kan fler anställda känna delaktighet och engagemang i den gemensamma arbetsmiljön?