Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Ny galoppbana med fokus på arbetsmiljö

Mikael Almén

Tusentals människor åker till stallet när de ska till jobbet. Det ställer krav på att anläggningarna motsvarar omvärldens förväntningar på en modern arbetsplats. Den nya anläggningen i Upplands Bro, dit Täby Galopp flyttar våren 2016, vill gå i bräschen för branschen.

Länge har hästarnas välbefinnande haft högsta prioriterat medan brist på omklädningsrum, dåligt uppvärmda personalutrymmen och tunga arbetsmoment har förekommit i många stall. Nu anpassas allt fler anläggningar för att klara dagens krav, och de flesta nybyggnationer utformas med hänsyn till att både hästar och människor ska trivas. Den nya anläggningen Bro Park är ett exempel på det.

– Vi ville bygga en riktigt modern anläggning som sticker ut – en fantastisk galoppbana där både hästar och människor ska trivas, säger Mikael Almén, Svensk Galopp.  

Snart ska stallplatser för ett hundratal hästar stå färdiga för inflyttning. 

– Förutom stall och personalutrymmen måste markområden förvandlas till stallplaner, paddockar och träningsbanor. Läktaren och tävlingsbanan har ytterligare någon månad på sig innan de ska stå färdiga, förklarar Mikael Almén.

Hästarnas boxar är stabilt konstruerade i betong. Alla mått är tilltagna i överkant och innovativa lösningar ska göra det dagliga stalljobbet både lättare och säkrare. Stallen är så kallade kallstall, men med golvvärme i stallgången vill man se till att det varken blir isgata eller frost på väggarna. De energisnåla nattlamporna sitter betryggande högt upp. Skiljeväggar ska ge hästarna matro, och extra breda stalldörrar bäddar för säkrare hantering och tunga förflyttningar av foder ska kunna hanteras maskinellt.

När det gäller personalutrymmena har siktet varit inställt på att ge medarbetarna trivsamma utrymmen som med god marginal följer lagar och regler. 

– Vi har utgått från att en tränare med tio hästar har anställd personal och då ställs vissa krav enligt arbetsmiljölagen, säger Mikael Almén.

Till varje stall med tio boxar ingår exempelvis personalutrymmen med en handikappanpassad toalett, ett omklädningsrum med dusch för tjejer och ett likadant för killar, tvättstuga för medarbetarnas kläder, grovtvättstuga för hästarnas utrustning, ett rejält lunchrum och separat arbetsrum.

– Det kanske upplevs något överdimensionerat men vi har velat säkerställa att det vi bygger idag kommer uppfylla även morgondagens krav och förväntningar. Nu ser vi fram emot premiären och första tävlingsdagen i sommar, säger Mikael Almén. 

Jessica Ortiz 2016-01-11

Lär mer om arbete med hästar