Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Heja god stämning!

Den fysiska arbetsmiljön är viktig, men för trivseln på arbetsplatsen i stallet svarar i första hand människorna. Att trivas tillsammans med sina kollegor värderas högt.

Två anläggningar kan ha samma yttre förutsättningar, men ändå upplever personalen arbetssituationen helt olika beroende på hur arbetet är organiserat och hur det leds. Att samspelet mellan medarbetarna fungerar är en förutsättning för att arbetsklimatet ska vara gott på en arbetsplats.

– Att alla är positiva och jobbar bra ihop är jätteviktigt för att man ska trivas på en arbetsplats, menar, säger Per Vettle Karls som valt ett naturbruksgymnasium med hästutbildning för att kunna jobba inom travsporten.

Att personalen trivs på jobbet har ofta en betydande roll även för resultatet, inte minst för många hästföretagare där framgångar på tävlingsbanan är ett vanligt mål. Ett vinnande koncept är att lyckas få alla att jobba som ett team där man delar med sig av sin kunskap, visar respekt för sina kollegor och firar varandras framgångar. Och allt börjar med ett bra arbetsklimat.

Mia Pettersson, som är stallchef på Skästa Gård och ridskolechef på Hamre Ridskola i Västerås, menar att god stämning är en färskvara.

– Det är något man måste jobba med hela tiden och hålla levande. Att skriva ner ett antal förhållningsregler gör det enklare för alla på anläggningen att känna till vad som gäller. På Skästa, som är en anläggning för tävlingsryttare, har vi till exempel en punkt där det tydligt står att var och en som är här ska bidra aktivt till att skapa ett bra prestationsklimat. På Hamre har vi en grundregel att man alltid säger "hej" till varandra. Ofta är det de små och enkla sakerna som gör stor skillnad, säger Mia Pettersson.

Text: Jessica Ortiz 2016