Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Brandsäkerhetsutbildning för gruv- och stålindustrin

 

Varje timme utbryter en brand på en arbetsplats i Sverige. Branden sprider sig ofta snabbt, och det kan ta tid tills räddningstjänsten är på plats. Därför är det viktigt att de som befinner sig på arbetsplatsen kan agera snabbt, effektivt och säkert. Industriarbetsgivarna, IF Metall och Prevent har tillsammans tagit fram en kostnadsfri webbutbildning om brandsäkerhet.

Webbutbildning för gruv- och stålindustrin

Webbutbildningen ska ge grundläggande kunskaper om brandsäkerhet, höja medvetenheten om riskerna, lära ut hur bränder uppstår och informera om hur bränder kan förebyggas. Efter utbildningen ska de anställda känna sig trygga och ha kunskap som gör att de varken riskerar sitt eget eller sina kollegors liv.

Utbildningen är kostnadsfri och vänder sig till samtliga anställda, både under och ovan jord, i såväl kontorsmiljö som inom produktion och industri.

Omfattning

Det tar cirka 60 minuter att gå igenom utbildningen. Förutom att utbildningen finns tillgänglig på webben har företagen möjlighet till en version att använda i sina egna utbildningssystem för webbutbildningar. På så sätt kan man använda utbildningen som en del av ett internt utbildningsprogram.

Konto

För att gå webbutbildningen behöver du skapa ett konto. När du har ett konto sparas ditt resultat och du kan pausa mitt i ett avsnitt. Nästa gång du loggar in startar utbildningen där du senast slutade. Du kan också hämta ditt utbildningsintyg via inloggningen, när du väl har blivit godkänd på utbildningen och fyllt i utvärderingen.

Till utbildningen

En referensgrupp med ämneskunniga på ett flertal företag inom de aktuella branscherna (LKAB, Boliden, Uddeholms, Forsmark, Outokumpu), både från arbetsgivar- och fackligt håll, har varit med och tagit fram kunskapsmålen och innehållet i utbildningen.