Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Webbutbildning Bättre vardag

Se filmen på Youtube

Logga in/Registrera dig

Bättrevardag.nu är en webbutbildning som ger introduktion till hotell- och restaurangbranschens arbetsmiljöfrågor. Utbildningen kan genomföras individuellt eller som grupputbildning under ledning av en lärare.

Syfte med utbildningen

Utbildningen ska ge ökade kunskaper inom följande avsnitt:

  • en bättre vardag
  • mitt arbete
  • jag och mina kollegor
  • säkerhet på jobbet
  • min arbetsplats.

Utbildningen avslutas med ett test.

Det finns en särskild fördjupningsdel för chefer. Där ingår faktamaterial och verktyg i pdf-format. Dessutom finns ett särskilt slutprov för chefer.

Målgrupp

Hela branschen; arbetsgivare, chefer, medarbetare och förtroendevalda.

Omfattning

Utbildningen är i första hand avsedd för självstudier framför datorn och beräknas då ta cirka 2–3 timmar att gå igenom.

Utbildningen är framtagen i samarbete mellan Visita - Svensk besöksnäring, Hotell- och restaurangfacket, Unionen och Prevent.

Prevent erbjuder