Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Webbutbildning Säker vardag

Se filmen på Youtube

Logga in/Registrera dig

Säkervardag.nu är en webbutbildning som handlar om hur man kan förebygga riskerna för hot och våld inom besöksnäringen (hotell, restauranger, nattklubbar och nöjes- och turistanläggningar). Här varvas fakta med interaktiva övningar och filmer. Utbildningen kan genomföras individuellt eller som grupputbildning under ledning av en lärare.

Syfte med utbildningen

Utbildningen ger kunskap om hur man kan arbeta förebyggande och få ökad handlingsberedskap inför hotfulla situationer och konflikter. Den innehåller också råd och tips kring hur man ska agera när en hotfull eller våldsam händelse inträffat på arbetsplatsen. Avslutningsvis gör man ett test.

Utbildningen innehåller en särskild fördjupningsdel och slutprov för chefer.

Målgrupp

Hela branschen; arbetsgivare, chefer, medarbetare och förtroendevalda.

Omfattning

Utbildningen är i första hand avsedd för självstudier framför datorn och beräknas då ta cirka 100 minuter att genomföra.

Säkervardag.nu är framtagen i samarbete mellan Visita, Hotell- och restaurangfacket, Unionen och Prevent.


Möjlighet till uppföljning finns
Förutom att utbildningen finns tillgänglig på webben har företag möjlighet till en version att använda i sina egna utbildningssystem för webbutbildningar. På så sätt kan man använda utbildningen som en del av ett internt arbete.

Prevent erbjuder