Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Inspelat webbinarium om arbetsanpassning och rehabilitering för lager och e-handel

Svensk Handel och Handelsanställdas förbund initierade ett webbinarium om betydelsen av ett effektivt arbetsanpassnings- och rehabiliteringsarbete. Webbinariet riktade sig till alla som har en roll som chef, skyddsombud, HR-ansvarig eller på annat sätt jobbar med arbetsanpassning och rehabilitering relaterat till lagerarbete.

De anställdas hälsa och arbetsförmåga är av stort intresse både för arbetsgivare och arbetstagare. Här kan ni öka kunskaperna om hur ett effektivt arbetsanpassnings- och rehabiliteringsarbete kan bedrivas och hur det påverkar möjligheterna att snabbt återgå i arbete efter sjukskrivning.

Länk till webbinariet:

Länk till Anna Sporrongs powerpointpresentation:

Sprid gärna länken till andra på företaget!

Välkommen att titta på webbinariet i efterhand!

 

Webbinarierna arrangeras av Svensk Handel och Handelsanställdas förbund tillsammans med Prevent.