Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Systembolaget utbildar för gemensam grund i arbetsmiljöfrågor

2008 lanserades den kostnadsfria webbutbildningen ”Din arbetsplats i handeln – lär om arbetsmiljö". Nu ingår den i Systembolagets arbetsmiljöutbildning för nya chefer och skyddsombud.

När deltagarna klarat webbutbildningens kunskapstest får de gå Systembolagets lärarledda arbetsmiljöutbildning som är två dagar lång för skyddsombud och tre dagar för chefer.

”Din arbetsplats i handeln", som tagits fram av Prevent på uppdrag av Handelns Arbetsmiljökommitté, HAK, ger breda kunskaper om arbetsmiljö och omfattar ämnen som kommunikation, stress, buller och ergonomi. Interaktiva övningar varvas med korta, informativa texter.

Jeanette Rubertson, arbetsmiljöstrateg på Systembolaget, tycker att ”Din arbetsplats i handeln” fungerar väldigt bra som inledning på företagets arbetsmiljöutbildning.

– Eftersom den ger grundläggande kunskaper om de lagar och regler som gäller arbetsmiljön inom hela handeln, får chefer och skyddsombud en gemensam plattform att stå på. När det sedan är dags för den lärarledda utbildningen kan vi koncentrera oss på de speciella förutsättningar och rutiner som gäller just Systembolaget, säger Jeanette Rubertson.

En av de chefer på Systembolaget som gått webbutbildningen är Ingela Ytterberg, butikschef på Systembolaget i Vansbro. Hon deltog i ”Din arbetsplats i handeln” i början av sommaren och har bara positiva omdömen om den.

– Den var kanon! Jag har inte jobbat inom handeln tidigare, så jag lärde mig jättemycket. Bara en sådan sak som att bli påmind om vilket stort ansvar för arbetsmiljön man faktiskt har som chef.

Ingela Ytterberg tycker att webbutbildningen fick henne att reflektera över saker hon inte tänkt på tidigare, samtidigt som den blev en påminnelse om sådant hon redan visste. Dessutom var den logiskt uppbyggd och lätt att förstå.

– Genom utbildningen kom jag in i arbetsmiljötänket på ett bra sätt. Den väckte en massa funderingar om hur vi kan jobba med arbetsmiljön och säkerheten i vår butik, som jag sedan kunde ta med mig till de lärarledda utbildningsdagarna och diskutera där.

Text: Helena Wahlund