Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Satsning på webbutbildning gav resultat

Joel Groop, skyddsombud på Coop Västerås.

På Coops färskvarulager i Västerås har nästan hela personalstyrkan gått webbutbildningen Din arbetsplats i handeln – lär om arbetsmiljö. Det har ökat engagemanget för arbetsmiljöfrågor på företaget tycker skyddsombudet Joel Groop.

– Det känns som folk blivit mer medvetna efter utbildningen. Vi skojar ibland med varandra om att si eller så får du inte göra, men det finns ett allvar bakom. Vi har fått igång ett tänk kring de här frågorna och det var ju det som vi hoppades med utbildningssatsningen, säger Joel Groop.

Den kostnadsfria webbutbildningen Din arbetsplats i handeln – lär om arbetsmiljö har tagits fram av Handelns Arbetsmiljökommitté HAK i samarbete med Prevent. Den tar upp det mesta som rör arbetsmiljön i butik, på lager och kontor och kan genomföras i grupp eller enskilt, hemma eller på arbetsplatsen.

– Att det var en webbutbildning passade oss perfekt. Vi har en ganska stor datasal här på jobbet där man kan sitta. Är det någon som har frågor kring utbildningen är man på plats och kan förhoppningsvis hjälpa till. Sen är det smidigt att man kan jobba hemifrån om man inte har tid att sitta på jobbet, säger Joel Groop.

Arbetet på lagret i Västerås är stundtals fysiskt krävande och sjukfrånvaron var tidigare relativt hög. Värk i rygg och axlar är ett vanligt problem.

– Man lyfter ungefär tio till tjugo ton per dag och vi har haft en del belastningsskador. Men nu har det blivit mycket bättre. Vi har tagit in en ergonom och ska göra en riskbedömning. Vårt mål är att få ner långtidssjukskrivningarna och bli Sveriges friskaste företag, säger Joel Groop.

Företaget växer så det knakar och i vår kommer 65 nya medarbetare att anställas som ska serva samtliga Coops butiker i Sverige. Joel Groop planerar för att även de nyanställda ska få gå utbildningen.

– Sen är det ju viktigt att även cheferna går. Det krävs en samsyn i arbetsmiljöfrågorna, avslutar han.

Text: Marianne Zetterblom
Foto: Kenneth Hood