Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Säker i butik version 2

Just nu produceras en ny version av Säker i butik, som i sin nuvarande version funnits sedan 2003. Det blir en grundläggande utbildning för alla anställda med en fördjupningsdel för chefer och skyddsombud.

Utbildningen ska vara tillgänglig via webben i mars 2015, bland annat från handelnsarbetsmiljokommitte.se, från prevent.se samt från parternas hemsidor handels.se, unionen.se, svenskhandel.se och kfo.se

Utbildningen är kostnadsfri. Den fungerar att använda på dator och på surfplatta.