Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Webbutbildning Din arbetsplats i handeln

Illustration från utbildningen

Logga in/Registrera dig

Din arbetsplats i handeln – lär om arbetsmiljö  är en webbaserad interaktiv utbildning som kan genomföras individuellt eller i grupp. Utbildningen består av två delar, grunddelen och delen Främst för chefen. 

Grunddelen vänder sig till alla som arbetar i handeln och ger konkret information, tips och råd om hur arbetsmiljön kan förbättras.

Avsnittet Främst för chefen riktar sig till chefer och till de som vill veta lite mer. Här framgår vad man som chef ansvarar för, förslag på hur arbetsmiljöarbetet kan påbörjas och vilket stöd och vilka verktyg som finns.

Syfte med utbildningen

Webbutbildningen ska bland annat ge kunskap om:

  • vad man själv kan bidra med för en bättre arbetsmiljö
  • olika faktorer på arbetet som påverkar trivsel, samarbete, kommunikation och engagemang
  • olika faktorer på arbetet som påverkar arbetsställningar, arbetsteknik och arbetsrörelser
  • hur man ska arbeta för att må bra
  • vad man kan göra när något allvarligt händer
  • hur lokalen kan påverka arbetsmiljön
  • roller och regler.
Målgrupp

Chefer, skyddsombud och medarbetare.

Omfattning

Utbildningen tar totalt cirka fyra timmar. Den består av fem kapitel med ett antal olika avsnitt. Utbildningen avslutas med ett kunskapstest, och när man fått godkänt kan man skriva ut ett intyg på sina kunskaper. Det är möjligt att dela upp utbildningen på flera tillfällen. 

Utbildningen är framtagen i samarbete mellan Handelsrådet Arbetsmiljö och säkerhet och Prevent.

Till utbildningen