Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Välkommen till Arbetsmiljöverkstan!

Under Arbetsmiljöverkstan, som kom till fem städer under oktober och november 2019, berättade vi om några av våra aktuella utbildningar och verktyg. Arbetsmiljöverkstan riktade sig till chefer, skyddsombud och HR och är kostnadsfri.

Här kan du se filmade seminarier från höstens turné!

Arbetsmiljöverkstans innehåll 2019

BAM och eBAM
Utbildningen Bättre arbetsmiljö vänder sig till chefer, skyddsombud och andra som behöver lära sig arbetsmiljöarbete från grunden. Den ger grundläggande kunskap om hur man upptäcker och hanterar risker, arbetar förebyggande, söker upp relevant information och vad samverkan innebär. BAM har funnits i många år och vi berättar hur vi arbetat med att förnya och utveckla konceptet. eBAM är en digital version av utbildningen och ger samma kunskaper.

Hälsofrämjande ledarskap 
Att fokusera på styrkor istället för på problem är ett uppskattat arbetssätt, och att stärka det positiva är ett effektivt sätt att nå sina mål. Under seminariet får du handfasta råd om vad du kan arbeta vidare med i vardagen och hur du kan gå tillväga. Det här är ett inspirerande seminarium för dig som är nyfiken på ett positivt och hälsofrämjande ledarskap!

Kränkande särbehandling
Ofta är det flera bakomliggande faktorer som gör det möjligt för kränkande särbehandling att få fäste på en arbetsplats. Prevent har tagit fram verktyg som hjälper till att förebygga och bli medveten om hur vi är mot varandra.

Kontakt

Vid frågor, kontakta Johan Mellnäs, johan.mellnas@prevent.se.