Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

2 Systematisera

Börja med att välja ut ett avgränsat område, till exempel en enskild arbetsstation. Samla hela arbetslaget och diskutera vad som verkligen behövs för att sköta det dagliga arbetet. Saker som används varje dag ska vara kvar. De som används ibland placeras lättillgängligt men utanför arbetsstationen.

Hur
 • Ordna alla saker och all utrustning efter hur ofta de används.
 • Märk utrustningen tydligt.
 • Rengör alltid saker och utrustning innan ni lägger tillbaka dem.
 • Reparera eller ersätt olämplig utrustning.
 • Lägg tillbaka använda föremål på sin plats.
 • Ha en permanent plats för allt som är grönmarkerat (nödvändigt), både material och utrustning.
 • Släng rödmarkerade (onödigt) saker och utrustning eller placera dem på en markerad plats i ett förråd där de är lätta att hitta.
 • Märk arbetsstationer och gångar.
 • Märk alla buffertar och lagerplatser.
 • Bedöm identifierade riskfaktorer med hjälp av en riskbedömning.

På kontoret
 • Märk alla pärmar och fack.
 • Märk ut var skrivbordsutrustningen ska placeras.
 • Märk och placera allt gemensamt material på bestämda platser.
 • Hitta ett system för att underlätta när och hur förbrukningsvaror ska beställas.
 • Ordna alla saker och all utrustning efter hur ofta de används.
 • Se över mappstrukturen i datorn och på servern så att den blir funktionell.
 • Lägg alltid dokument i någon mapp så de blir lätta att hitta.
 • Hantera e-post systematiskt och genomtänkt.

Varför
 • Att slippa leta efter material och verktyg sparar tid.
 • Att ha var sak på sin plats underlättar städning och rengöring.
 • Att tänka igenom placering av utrustning som används ofta ger bättre ergonomi.