Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

3 Städa och rengör

Allt vid arbetsplatsen ska alltid vara färdigt att användas. Det finns en poäng med att de som arbetar med utrustningen rengör och städar. Då går det att upptäcka fel och avvikelser tidigt. Det är bra för effektiviteten, antalet fel i produktionen minskar och även materialförlusterna minskar.

Hur
 • Börja med att städa och rengöra arbetsstationen och gemensamma ytor inom det avgränsade området noga.
 • Kom överens om en realistisk städnivå, det vill säga hur rent det ska vara.
 • Ta fram en checklista för vad som ska städas.
 • Ta fram ett städschema.
 • Ha rätt städutrustning tillgänglig på en bestämd plats.
 • Utred orsakerna till varför det blir smutsigt och ta fram förslag som hindrar nedsmutsningen.
 • Leta felaktigheter och risker, lös problemen direkt eller notera förslag till åtgärder i en handlingsplan.

På kontoret
 • En kontorsarbetsplats måste vara fri från saker som hindrar städning.
 • Källsorteringen måste fungera.
 • Sätt upp en bild som visar hur arbetsplatsen ska se ut när arbetsdagen är slut.
 • Det ska vara rent på gemensamma ytor.
 • Ha skriftliga rutiner som beskriver hur rengöringen ska genomföras.

Varför
 • Det är trevligt och säkert att arbeta på en arbetsplats där det råder ordning och reda.
 • Det är lättare att identifiera fel och avvikelser.
 • Det går åt mindre arbete att hålla ordning utifrån en hög nivå, än att gång på gång rycka upp den från en låg nivå.
 • Att vara överens om hur det ska se ut minskar källan till konflikter.