Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Arbetsdokument 5S

Regelbundna uppföljningar är centralt inom 5S. Med hjälp av en revisionsmall är det enkelt att bocka av nuläget och följa upp sådant som behöver åtgärdas.

Ladda ner sidans olika arbetsdokumenten och skapa mallar som passar den egna verksamheten utifrån de generella frågeställningarna:

Arbetsdokument för verkstaden

Här följer exempel på frågor som kan användas i det inledande arbetet med 5S. Utgå från dem och ta bort eller fyll på med frågor som passar den egna verksamheten.

Arbetsdokument för kontoret

Här följer exempel på frågor som kan användas i det inledande arbetet med 5S. Utgå från dem och ta bort eller fyll på med frågor som passar den egna verksamheten.

Arbetsdokument för revision i kontor och verkstad

Här är ett förslag på ett arbetsdokument för de revisioner som ska göras både i verkstaden och på kontoret.

  • Gör revisioner regelbundet, ungefär var fjortonde dag.
  • Förvara alla checklistor i pärmar på en bestämd plats vid arbetsstationen.
  • Utgå från den senaste revisionen och kontrollera att allt i handlingsplanen är åtgärdat.
  • Poängsystemet beskriver hur akuta problemen är.
  • Sätt gärna upp mål för vilken totalpoäng respektive arbetsstation ska nå samt en totalpoäng för hela företaget.
  • Sträva gemensamt efter att nå målen.
Arbetsdokument för daglig kontroll

I vissa verksamheter kan det vara bra att stämma av läget dagligen med hjälp av 5S. Det här arbetsdokumentet ger snabbt en indikation på om ett problem återkommer ofta.