Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Kom igång med SAM

Prevents projektledare Frida Fossland och Gunnar Lagerström föreläste under ett seminarium om hur man gör för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM. De tipsar om tre saker att börja med.

Många vill veta hur man kommer igång med ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Att jobba systematiskt med arbetsmiljöförbättringar är ett lagkrav, och det innebär också vinster för verksamheten.

– Det märks att många behöver få till strukturen på arbetsmiljöarbetet, och där är SAM och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om det en bra hjälp att hitta systematiken, säger Frida Fossland.

Frida Fossland och Gunnar Lagerström råder nybörjare inom SAM att börja med att besvara de 20 frågorna i checklistan om årlig uppföljning.

– Då får man en bra överblick av var man står i dag. Kanske gör man redan det mesta inom SAM, och gör man inte det får man koll på vilka områden man behöver se över, säger Gunnar Lagerström.

Steg två är att välja ut ett mindre område att börja med. Kanske börjar man med belysningen och gör en kartläggning och riskbedömning av ljusförhållandena på arbetsplatsen.

– Det är svårt att lösa allt på en gång eftersom det kan skapa förväntningar som blir svår att möta. Det är bättre att undersöka ett begränsat område och arbeta in ett bra arbetssätt som sen kan användas för nya områden, säger Gunnar Lagerström.

Den tredje punkten är att berätta för alla anställda att man har börjat med SAM, vilka områden man kommer att se över och inte minst tala om när någonting har förbättrats. När personalen upptäcker att det lönar sig att påpeka brister eftersom de åtgärdas skapas ett engagemang och en delaktighet på arbetsplatsen. Det gynnar inte bara säkerheten utan även arbetsklimatet och i förlängningen produktiviteten.

Helena Wahlund

Relaterade länkar