Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Hjälpdokument till böcker

Hjälpdokumenten kommer från Prevents böcker och avser att underlätta det dagliga arbetsmiljöarbetet. En stor del av dem är mallar som visar hur delar av arbetsmiljöarbetet kan dokumenteras.

Hjälpdokument till boken Arbetsskador och tillbud (art nr 816)

Tillbud- och avvikelserapport (word) *2014

Utredning av arbetsskada och allvarligt tillbud (word) *2014

Hjälpdokument till boken Att köpa arbetsmiljö- och hälsotjänster (art nr 836)

Handlingsplan inköp företagshälsovårdstjänster (word) *2010

Hjälpdokument till skriften Ergonomi på rätt sätt - så här gör du (art nr 232)

Blankett A Planera undersökningen (pdf 639 kB) *2014

Blankett B Undersök och bedöm riskerna (pdf 1 MB) *2014

Blankett C Åtgärda - gör en handlingsplan (pdf 717 kB) *2014

Blankett D Kontrollera åtgärderna (pdf 655 kB) *2014

Checklista - Frågor om belastningsfaktorer (pdf) *2014

Hjälpdokument till boken Handbok – systematiskt arbetsmiljöarbete (art nr 704)

Arbetsmiljöpolicy (word) *2013

Checklista Utredning ohälsa, olycksfall och tillbud (pdf) *2013

Exempel Rutin första hjälpen (word) *2013

Exempel Uppgiftsfördelning (pdf) *2013

Riskbedömning och handlingsplan (word) *2013

Riskbedömning och handlingsplan vid förändring (word) *2013

Rutin (word) *2013

Uppgiftsfördelning (word) *2013

Arbets- och skyddsinstruktion  (word) *2014

Hjälpdokument till boken Hantera risker (art nr 847)

Riskbedömning och handlingsplan MTO enkel riskbedömning (word) *2013

Riskbedömning och handlingsplan MTO riskbedömning med riskvärde (word) *2013

Riskbedömning och handlingsplan ändringar av verksamheten (word) *2013

Hjälpdokument till boken Introduktion – systematiskt arbetsmiljöarbete (art nr 705)

Årlig uppföljning (word) *2013

Hjälpdokument till boken Personkonflikter på arbetsplatsen (art nr 787)

Personkonflikter på arbetsplatsen (pdf) *2009

Hjälpdokument till boken Rutiner och instruktioner (art nr 645)

Rutin  (word) *2013

Arbets- och skyddsinstruktion  (word) *2014

Hjälpdokument till boken Syn och belysning i arbetslivet (art nr 565)

Syn och belysning, bilaga 2 (pdf)

Syn och belysning, bilaga 3 (pdf)

Hjälpdokument till boken Uppgiftsfördelning (art nr 737)

Uppgiftsfördelning (word) *2015

Sammanställning uppgiftsfördelning (word) *2015

Hjälpdokument till skriften Årlig uppföljning av Systematiskt arbetsmiljöarbete (art nr 804)

För det lilla företaget

Checklista årlig uppföljning  (word) *2014

Handlingsplan årlig uppföljning (word) *2014

För det stora företaget 

Checklista dokumentation  (word) *2014

Checklista årlig uppföljning  (word) *2014

Sammanställning årlig uppföljning  (word) *2014

Rapportmall årlig uppföljning  (word) *2014

Handlingsplan årlig uppföljning  (word) *2014

 

*tryckår/senaste uppdatering