Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Hjälpdokument till böcker

Hjälpdokumenten kommer från Prevents böcker och avser att underlätta det dagliga arbetsmiljöarbetet. En stor del av dem är mallar som visar hur delar av arbetsmiljöarbetet kan dokumenteras.

Arbetsskador och tillbud

Tillbuds- och riskobservationsrapport (word) *2014

Utredning av arbetsskada och allvarligt tillbud (word) *2014

Att köpa arbetsmiljö- och hälsotjänster

Handlingsplan inköp företagshälsovårdstjänster (word) *2010

Handbok – systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöpolicy (word) *2013

Checklista Utredning ohälsa, olycksfall och tillbud (pdf) *2013

Exempel Rutin första hjälpen (word) *2013

Exempel Uppgiftsfördelning (pdf) *2013

Riskbedömning och handlingsplan (word) *2020

Riskbedömning och handlingsplan vid förändring (word) *2013

Rutin (word) *2013

Uppgiftsfördelning (word) *2013

Arbets- och skyddsinstruktion  (word) *2014

Hantera risker

Riskbedömning och handlingsplan MTO enkel riskbedömning (word) *2013

Riskbedömning och handlingsplan MTO riskbedömning med riskvärde (word) *2013

Riskbedömning och handlingsplan ändringar av verksamheten (word) *2013

Introduktion – systematiskt arbetsmiljöarbete

Årlig uppföljning (word) *2013

Rutiner och instruktioner

Rutin  (word) *2013

Arbets- och skyddsinstruktion  (word) *2014

Syn och belysning i arbetslivet

Syn och belysning, bilaga 2 (pdf)

Syn och belysning, bilaga 3 (pdf)

Uppgiftsfördelning

Uppgiftsfördelning (word) *2015

Sammanställning uppgiftsfördelning (word) *2015

Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete

För det lilla företaget

Checklista årlig uppföljning  (word) *2014

Handlingsplan årlig uppföljning (word) *2014

För det stora företaget 

Checklista dokumentation  (word) *2014

Checklista årlig uppföljning  (word) *2014

Sammanställning årlig uppföljning  (word) *2014

Rapportmall årlig uppföljning  (word) *2014

Handlingsplan årlig uppföljning  (word) *2014

*tryckår/senaste uppdatering