Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Tack för ditt svar!

Vi kommer att använda resultatet från enkätundersökningen i vår utveckling av checklistor. 

Till Prevents checklistor och enkäter