Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Frågor om Prevents checklistor

Svara på 6 frågor som hjälper oss att förbättra våra checklistor och enkäter. 

Du svarar helt anonymt på våra frågor.

1. Hur använder du Prevents checklistor i dag?
 
2. Hur vill du helst få tag i din checklista?
 
3. Hur skulle du vilja förbättra checklistan? (du kan markera flera alternativ)
 
4. Hur vill du hitta din checklista? (välj max 2 alternativ)
 
6. Vem är du?
 
Får vi kontakta dig och ställa fler frågor om våra checklistor?